מערכת פינוי עשן בבנייני מגורים  ומבנים מסחריים.
תקן 1001 ? מהו ?

במבנים ובחניונים תת קרקעיים מותקנות מערכות פינוי  עשן אשר נועדה ותוכננה
למנוע מצב של מחנק הנובע כתוצאה מדלקה ושריפה הפורצת במבנה.

מערכת פינוי עשן במבנים ובחניונים מורכבת ממספר רב של מערכות שונות כגון :
מפוחי לשחרור עשן שתפקידם לבצע את פליטת העשן הנגרם כתוצאה מדלקה ושריפה במבנה.
תריסי שחרור עשן ותריסי אש שתפקידם למנוע מעברים של אש ועשן בתוך המבנה.
חלונות עשן על מנת לשחרר את העשן מאזורים בו העשן עלול להצטבר.
מפוחי דחוס בחדרי מדרגות היוצרים על לחץ במבנה כדי למנוע מעבר עשן לגרם המדרגות .

מערכות פליטת העשן מפוקדות על ידי מערכות גילוי האש במבנה והן מהוות מרכיב קריטי בתפעול המערכת במצב חירום.
בשל הסיכון בחיי אדם החוק מחייב את מנהלי הנכס לבצע בדיקה אחת לשנה של כל מערכות פינוי העשן לתקנם ולהגיש דוח מפורט לרשות הכבאות על מנת לקבל את האישורים המתאימים לניהול החניון ואכלוס המבנה.

על מנת לבצע את הבדיקה המחויבת בחוק באחריות מנהל הנכס להזמין חברה הפועלת בתחום לבצע בדיקות הנדסיות מקיפות למערכת פינוי העשן ברמה הפיקודית והן ברמה התכנונית ולהתאימה מול התכנון והתקנים הקיימים בחוק על פי תקן 1001.

על החברה הבודקת לבצע את הבדיקה על ידי מהנדס מכונות בעל זיכה בתחום ולהגיש את הממצאים מנהל הנכס, את האישור יש להגיש לרשות הכבאות לקבלת היתרים לאכלוס הנכס.

חברת אופטימום מבצעת בדיקות למערכות פינוי עשן במבנה משרדים ,  מבני מגורים ומפעלים .

הבדיקות אותן מבצעת החברה על ידי מהנדס מוסמך הן :

 • בדיקות מפוחי דחוס בחדרי מדרגות.
 • בדיקת מפוחים לפינוי עשן מהחניונים ומהלוביים.
 • בדיקת תריסים לפינוי עשן.
 • בדיקת חלונות פינוי עשן.

הבדיקות נעשות בשילוב יחד עם אלמנטים ממערכת גילוי האש זאת על מנת ליצור תרחיש מתאים ככל האפשר למצב אש.

הבדיקות כוללות כיסוי מקיף לכל רכיבי פינוי העשן בבניין בזמן שריפה , זאת במטרה למנוע נזק בזמן אמת  , כדלקמן  :

 • בדיקת לחץ אוויר הפרשי בחדרי מדרגות בהתאמה לתקן.
 • מדידת כמויות ומהירויות של אוויר המסופק על ידי המפוחים.
 • בדיקת תקינות תעלות הובלת האוויר.
 • בדיקות תקינות מפוחים.
 • עמידה בתקן הוצאת עשן.
 • בדיקת כבלי הזנת המפוחים ועמידה בתקן.
 • בדיקת כיוון סיבוב מנוע.

את הבדיקות אנו מבצעים למפוחי הוצאת עשן בחניון , מפוחי אוורור , מפוחי דחוס בחדרי מדרגות , תעלות פינוי עשן , ותריסים ממנועים.

בדיקת המערכות מתבצעת לפי תקן 1001 ודרישות רשות הכבאות .

יש לבצע את הבדיקות אחת לשנה ובכך למנוע נזקים לנפש ובלאי מערכת הפינוי.