חברת אופטימום מבצעת בדיקות למערכות פינוי עשן במבנה משרדים ,  מבני מגורים ומפעלים .

הבדיקות אותן מבצעת החברה על ידי מהנדס מוסמך הן :

  • בדיקות מפוחי דחוס בחדרי מדרגות.
  • בדיקת מפוחים לפינוי עשן מהחניונים ומהלוביים.
  • בדיקת תריסים לפינוי עשן.

הבדיקות נעשות בשילוב יחד עם אלמנטים ממערכת גילוי האש זאת על מנת ליצור תרחיש מתאים ככל האפשר למצב אש.

הבדיקות כוללות כיסוי מקיף לכל רכיבי פינוי העשן בבניין בזמן שריפה , זאת במטרה למנוע נזק בזמן אמת  , כדלקמן  :

  • בדיקת לחץ אוויר הפרשי בחדרי מדרגות בהתאמה לתקן.
  • מדידת כמויות ומהירויות של אוויר המסופק על ידי המפוחים.
  • בדיקת תקינות תעלות הובלת האוויר.
  • בדיקות תקינות מפוחים.
  • עמידה בתקן הוצאת עשן.
  • בדיקת כבלי הזנת המפוחים ועמידה בתקן.
  • בדיקת כיוון סיבוב מנוע.

את הבדיקות אנו מבצעים למפוחי הוצאת עשן בחניון , מפוחי אוורור , מפוחי דחוס בחדרי מדרגות , תעלות פינוי עשן , ותריסים ממנועים.

בדיקת המערכות מתבצעת לפי תקן 1001 ודרישות רשות הכבאות .

יש לבצע את הבדיקות אחת לשנה ובכך למנוע נזקים לנפש ובלאי מערכת הפינוי.