cpcהתייעלות בצילרים CPC  – Optimizer

חברת אופטימום פיתחה בקר ייעודי וייחודי לניהול אופטימלי של חדרי מכונות בדגש על התייעלות אנרגטית.

  • אפליקציה לניהול מספר רב של צילרים – יעילות מוכחת
  • אופטימיזציה בתפעול יחידות הקירור
  • לוגיקה לניהול מדחסים בתוך היחידות
  • התחשבות בנצילות COP
  • התאמה לתפוקה TONR נדרשת.
  • הקטנת בלאי יחידות הקירור

Optimum תוכנה אוניברסלית לניתוח נתוני אנרגיה

הנה תוכנה לניתוח נתונים אשר מספקת מיידע קל לניתוח באשר לנתוני צריכת האנרגיה במפעל / בבניין, כך שניתן לראות

היכן יש ניצול יעיל ונכון של אנרגיה והיכן ניתן לשפר את הנצילות.

  • התוכנה מוצגת באמצעות דפדפן אינטרנט
  • התוכנה קלה מאוד לשימוש
  • מאפשרת הגדרות ושינויים על ידי המשתמש
  • אפשרות לעריכת מסכים גרפיים לציודים שונים

למי מיועדת התוכנה? התוכנה מתאימה לכל לקוח המעוניין ליעל את מתקני האנרגיה במבנה

לאילו מערכות התוכנה יכולה להתחבר או להציג? התוכנה אינה מוגבלת ויכולה להתחבר לכל תוכנה קיימת ובכלל זה לכל חברות בקרת המבנה הפועלות בשוק במגוון רחב של פרוטוקולי תקשורת.