COP METER

מד נצילות למערכות קירור מים.

חברת אופטימום פיתחה לאחרונה אפליקציה למדידת יעילות ביחידות קירור מים.
המוצר COP METER כולל צג מגע ומונה חשמל בו קיימות נקודות IO מובנות.
ניתן להתקין את המוצר בלוח החשמל של יחידות קירור המים בשל הגודל הפיזי.

COP METER מאפשר קבלת מידע על נצילות יחידת הקירור רגעית ושעתית .

בנוסף המוצר מספק מידע על צריכת החשמל KW והאנרגיה KWH של יחידות הקירור
וכן נתוני ייצור האנרגיה ביחידות BTU ו TONR.

יתרונו של המוצר במידתו וביכולת להעביר מידע למערכות בקרה בפרטוקולים פתוחים כגון MODBUS ,BACNET.

מטרות עיקריות :

  • משמש לניטור מרוחק של צריכת החשמל.בענן.
  • ניטור אנרגיית קירור ונצילות במתקנים COP.
  • מדידת צריכת זרם וחשמל בלוחות.
  • תמיכה בפרוטוקולים פתוחים : BACNET IP\ MSTP , Modbus IP/RTU.
  • תאימות לתקני UL