COP Measuring Device
  התקן למדידת יעילות אנרגטית במערכות יצרניות

הכל במוצר אחד

יישומים

מודד COP

מונה חשמל תומך תעוז

מד אנרגיה

אנלייזר למתחים וזרמים

התייעלות                                       

התייעלות   בבקרה

התייעלות   חשמלית

התייעלות     השירות

תמיכה בתקנים

תקן UL , תקן CE

תקן למכשירי מדידה IEC61010-1

תקן למדידת הספקים IEC62053-22

תקן אלקטרומגנטיות IEC61000

שימושים                                         

    מגדלים

      צילרים

     יטאות

תרומת התקן למדידת COP

חברת אופטימום משווקת מכשיר חדשני למדידת יעילות או מדידת נצילות רגעית וממוצעת למערכות ייצור אנרגיה.

מכשיר למדידת יעילות COP הקרוי גם מכשיר למדידת נצילות הנו מכשיר משולב מונה חשמל ומונה אנרגיה בעל יכולת לחשב יעילות רגעית וממוצעת שעתית. 

ההתקן מאפשר למדוד את החשמל הנצרך KW ו KWH , למדוד את תפוקת האנרגיה המיוצרת וכן את היחס המוגדר כנצילות COP.

את המכשיר ניתן להתקין על יחידות קירור או חימום מים ,  יחידות טיפול באוויר , משאבות מים , קווי מים לצרכנים .

ניתן להשתמש במכשיר כמד אנרגיה TONR  לקווי מים שונים חמים או קרים.

באמצעות המכשיר ניתן

 • לנטר את האנרגיה הנצרכת ומיוצרת ולקבוע מדיי יעילות לציודים.
 • לבצע שליטה ובקרה להתייעלות אנרגטית
 • לפקח על איכות השירות הניתן לציוד
 • לאתר תקלות הידראוליות ומצבי חוסר יעילות

יתרונות מדידת יעילות אנרגטית במתקנים יצרניים

תרומת התקן למדידת יעילות ונצילות למשק האנרגיה

ע"פ נתונים ממשרד האנרגיה, חברת חשמל וחברות שונות, צריכת החשמל בצד מערכות המיזוג במבנה במבנים ציבוריים,קניונים  מלונות , ומפעלים ,ובתי חולים
נעה סביב 40%-70% מצריכת החשמל הכוללת של במבנה , זאת בהתאם לעונה בה המערכות פועלות.

כמובן קיימים כמה מישורים להתייעלות בתחום האנרגטי ביניהן החלפת יחידות קירור ו\או השקעה בתיקון נזקים או כשלים תכנוניים.
יחד עם זאת שילוב של מדידת יעילות אנרגטית במערכות בקרה ושימוש בנתונים אלו יחסכו עד עשרות אחוזים בשנה בצד המערכות הללו.

כיום משרד האנרגיה מתגמל בעלי מבנים בעבור פעולות חסכון אשר הן מבצעות בצד מערכות מיזוג האוויר ויצרניות האנרגיה השונות.

נצילות או יעילות תפעולית הנה פועל יוצא של מספר רב של גורמים משתנים ביניהם :

 • טיב פעולת מערכות הבקרה המפקדות.
 • רמת השירות וטיב השירות הניתן למערכות היצרניות.
 • רמת ניטור הנתונים וניתוח הנתונים.
 • נתונים סביבתיים.

לעיתים עשויים פערי היעילות בין יחידות יצרניות שונות לנוע סביב עשרות אחוזים בצריכת החשמל ולגרום להוצאות חשמל מיותרות.
התקנת מערכות לניטור יעילות COP ושילוב במערכות הבקרה ישיג :

 1. חסכון תפעולי מיידי על ידי הפעלה מתוזמנת ומדויקת בהתאם לצריכה ונתוני היעילות הנמדדים.
 2. שיפור רמת התחזוקה ומניעת הוצאות תפעול מיותרות.
 3. שיפור ברמת בקרת המערכות הכללית

מהי ההגדרה למילה COP?

המילה COP מורכבת מהמילים Coefficient Of Performance.

מונח זה מתייחס למדד היעילות האנרגטית למערכות המייצרות אנרגיה.
המונח נקבע על מנת לבצע הערכת נצילות תפעולית ומשמש לדירוג מערכות אלו.
יעילות אנרגטית טובה יותר = יחס COP גבוהה יותר = צריכת חשמל נמוכה יותר.

כיצד מחשבים COP?

על מנת לבצע מדידת יעילות תפעולית במתקני ייצור יש להתקין מכשיר מתאים שמבצע מדידת היחס שבין אנרגיית הייצור של תפוקת החום או הקור לבין האנרגיה החשמלית הנצרכת.
ככל שהמקדם גבוה יותר, כך המזגן / הצ'ילר / מערכת לקירור מים / גז הינו יעיל יותר ולפיכך יצרוך פחות חשמל לכל יחידת קירור / חימום.

מדוע נדרש לחשב נצילות –  COP?

תחום ההתייעלות בצריכת האנרגיה במגזר הציבורי / המוסדי / תעשייתי מעסיקה כיום חברות רבות השמות דגש על רצונם לייעל את המערכות היצרניות ל במטרה ל ובכך קבלת ההחלטות בארגון הופכות ליעילות יותר.
לכן, מדידה של יעילות / נצילות אנרגטית הפך לצורך חשוב מאוד, ותרומתו לסביבה ולארגון, גדולים ומשפיעים.

נתונים טכניים למכשיר COP ?

 • מדידת COP , מדידת הספק חשמלי KW , תפוקת האנרגיה TONR.
 • מותאם לתעו"ז הישראלי.
 • המכשיר כולל צג מגע ונקודות IO מובנות.
 • רישום היסטורית נתונים למעקב ובקרה.
 • תמיכה במגוון פרוטוקולים כגון: BACNET IP\ MSTP, Modbus IP/RTU ובעל תאימות לתקני UL.
 • אנליזר מובנה לאיכות אספקת המתח.
 • זיהוי הרמוניות. , רישום צורת גל , דיאגרמת פאזות.

איך מחשבים COP ?מהי נוסחה לחישוב COP?

נוסחה לחישוב COP לנקודת זמן:

נוסחה לחישוב טון קירור

00 TonR=(500*Flow(GPM)*∆T(F^0))/12,0


חישוב COP לפי שעה: