חברת אופטימום מציעה את שירותיה בתחום בדיקה וכיול מערכת CO בחניונים, בדיקת מפוחים לפי תקן 1001 ותוכנה לניתוח נתונים לגבי צריכת אנרגיה יעילה ונכונה.