בקרת תריסי אש ועשן במבנים – Ring Bus

  • שמירה על בטיחות המתקן ואמינות תפעולית
  • איתור תקלות בזמן אמת
  • עריכת בדיקות לתריסים ללא השבתת מתקן
  • הכנת דוחות בדיקה לתקן 1001

זה לא פעם שאנו נתקלים במקומות עבודה בהם מנהלי האחזקה הינם בעלי תחושת חוסר ביטחון בכל הנוגע
לתקינות מערכת תריסי האש והעשן במבנה.
משיחות שערכנו עם מהנדסים ומנהלי אחזקה עולה התמונה קבועה של עמימות , חוסר ידיעה , ולעיתים דיווח
על תקלות שבמערכות שנגרמות לעיתים על ידי מערכות תריסי האש והעשן שלרוב אינן זוכות לבדיקות יסודיות.
מרבית מאנשי האחזקה אינם בטוחים כי מערכת תריסי האש והעשן תהה כשירה למצב חירום ואף תהה מוכנה
על פי דרישות תקן 1001 לבדיקת תריסי אש של מכון התקנים.

לרוב נראה כי נושא בטיחותי זה איננו מקבל את תשומת הלב הראויה ולעיתים ענין זה נדחק הצידה ושיש
להזמין טיפול בתריס אש ועשן ,תיקון ציר שבור , נתיך שרוף ו/או החלפת מנוע תריס אש תקול.
יש לציין כי תחושות חוסר הביטחון הינן פועל יוצא של העדר שליטה ובקרה פשוטים.

מערכת Ringbus משלבת בטיחות, פשטות וגמישות בהגנה על מערכות תריסי אש ומערכות דליפת עשן.
כחבילת פתרונות מוכחת, היא עונה על כל הדרישות של מושגי בנייה מודרניים.
היתרון העיקרי של טופולוגית קו תקשורת טבעתי מעניק אמינות גבוהה בזמן אמת.
המערכת ממשיכה לפעול במלואה גם במקרה של קצר או נתק בקו התקשורת, וממשיכה לפעול כמו במצב
פעולה רגיל.

לעומת פתרונות קונבנציונליים, השימוש בכבלים מופחת עד כדי 80%
בהתבסס על מטריצת הבקרה, ניתן לייצר תרחיש למדף עשן , ובאמצעות המסכים האינטראקטיביים ניתן לבקר
ולשלוט על מדף אש המחובר למערכת ובצורה הגמישה והקלה ביותר, זאת ללא קשר למבנה הפיזי של
המערכת בבניין.

מעניקים חיבור ושקיפות מלאה למערכות TCP / IP, Modbus, BACnet הפרוטוקולים הזמינים במערכת
בקרת המבנה.