חברת אופטימום משווקת ומתקינה מערכות בקרה לחדרי מלון מעוצבות לשליטה מלאה בחדרים ,המערכות מיעלת את השימוש בצריכת האנרגיה , מותאמות לתקנים בינלאומיים  לניהול בסיס נתונים , שימוש בפרוטוקולים פתוחים והתאמה לקצב ההתפתחות.

המערכת כוללת תוכנה ייעודית לניהול חדרי המלון ברמת חדר.

הפתרון כולל:

  • תוכנת ניהול לדלפק הבקרה.
  • מערכת בקרת תגי כניסה RFID
  • בקרת מיזוג אוויר
  • בקרת תאורה בחדר
  • התראות וניטור זמן אמת

בקרת טמפרטורה :
בקר החדר מבצע בקרה ושליטה חיסכון בחשמל באמצעות ניהול חכם של מערכת המיזוג בחדר על ידי שליטה בברזי הקירור חימום מהירויות מפוח ושליטה במצבי נוכחות בחדר.

בקרת תאורה:
הבקר מנהל את התאורה בחדר בכמה מצבים , כאשר החדר ריק התאורה האורות כבויים. הכנסת הכרטיס RFID של האורח ידליק את אור קבלת פנים וכן בהסרת הכרטיס יכבה את האורות לאחר 30 שניות. כמו כן המערכת מאפשרת שליטה בתרחישים כגון עמעום אורות.

בקרת גישה משתמשת כרטיסי RFID:
כל אורח מקבל תג בעל קוד ייחודי. ישנם שלושה סוגים של כרטיסים אורחים – כאשר אורח נרשם בדלפק הקבלה, קוד הכרטיס נשלח לבקר החדר של החדר המוזמן עם תקופת האימות. כאשר האורח יבדוק, הכרטיס יופסק באופן אוטומטי, או שהוא יופסק באופן ידני. סוג זה של כרטיס דלת זה יאפשר גישה לאזורים נוספים במלון נוספים כגון מרכזי כושר, בריכות, מגרש חנייה לתקופת הביקור של האורח.
תחזוקה – לפתוח את כל הדלתות דלתות חדר השירות. כל שימוש של סוג זה של כרטיס להיכנס לחדרים רשום ונשלח המחשב ניטור. כרטיסי תחזוקה ניתן להנפיק עוד כרטיסים לניקוי נשים, אנשי אחזקה, אבטחה, עם זכויות שימוש שונות.
סופר משתמש – לפתוח את כל הדלתות.

בקרה מדלפק הבקרה
תוכנת ניהול מדלפק הקבלה מאפשרת סקירה כללית מלאה של החדר. החל מהגעת האורח ועד עזיבתו את המלון ,כל פעילות בחדר מנוטרת ונרשמת בזמן אמת. כמו כן -המערכת מעבירה אותות חירום כגון פריצה ודרישה לעזרה כל האותות מוצגים בזמן אמת.