לפניכם טופס פנימי לעדכון פורמט ישן לחדש בהצעת מחיר